visual

연합회 공지사항

제    목

제주연합회 등산동호회 오름등반 안내

등 록 일

2013-07-13 [12:57]

조 회 수

7027


    등산동호회 오름등반 일정 안내


  
  1. 일 시 : 2013년 7월 13일(토) 08:50집결
   
  2. 집결지 : 일도농협하나로마트 주차장
  
  3. 오름장소 : 절물오름
  
  4. 접수처 : 현영실 오름회 간사
  
                  (010-3874-3117)
 
     많은 접수바랍니다
 
     -오름회장 강상웅-